Jednym z czynników, które mogą mieć bardzo istotny wpływ na sukces działalności jest pozytywny wizerunek firmy. Jest to dobre wyobrażenie klientów o danym przedsiębiorstwie. Na pewno bardzo istotne znaczenie podczas kreowania wizerunku firmy na rynku ma sposób jej działalności i przebieg współpracy z klientami i innymi podmiotami. Jednak są też inne czynniki, które mogą pomoc w stworzeniu pozytywnego wydźwięku danej marki. Odpowiedni obraz firmy przekłada się na jej znaczenie na rynku.

Działania promocyjne

Dbanie o pozytywny wizerunek firmy może się przejawiać w działaniach promocyjnych. Jako pierwsza przychodzi tu na myśl reklama, która z pewnością może wpłynąć pozytywnie na odbiór danej działalności na rynku. Często wykonywanie działalności reklamowej jest powierzane specjalnym firmom, które mają wiedzę i doświadczenie w kreowaniu dobrego wrażenia o przedsiębiorstwach. Dobra, ciekawa reklama może zaciekawić nowych klientów i zachęcić do skorzystania z usług przedsiębiorstwa. Poza odpowiednią reklamą firmy, znaczenie ma podejmowanie działań z zakresu public relations. Są to właśnie działania ściśle nakierowane na budowanie pozytywnego wizerunku działalności w przestrzeni publicznej. Mogą polegać na współpracy z mediami, prowadzeniu działań promocyjnych, a także dbaniu o wizerunek firmy jako przyjaznego pracodawcy. Działania pijarowe mają na celu stworzenie pozytywnego wydźwięku informacji o danej firmie w przestrzeni publicznej. Na dobry wizerunek firmy mogą wpłynąć też działania sponsoringowe, czy podejmowanie czynności marketingu bezpośredniego. Czynności zmierzające do poprawy i ugruntowania pozytywnego wizerunku firmy powinny być dostosowane do docelowej grupy odbiorców.

Wartość wizerunku firmy

Mimo, iż wizerunek firmy jest wartością niematerialną, to często niesie za sobą określone wymierne korzyści finansowe. Nie jest łatwo ocenić jednoznacznie jaką materialną wartość posiada wizerunek firmy, jednak z pewnością bardzo dobrze jest w niego inwestować.

Z pewnością nie można oczekiwać, że pozytywny wizerunek firmy uda się wykreować w bardzo krótkim czasie i bez podejmowania jakiejkolwiek aktywności. Oczywiście podstawą jest sprawne wykonywanie przez przedsiębiorstwo sowich podstawowych działań. Jednak bardzo istotne jest także podejmowanie dodatkowych inicjatyw i to zarówno w stosunku do własnych pracowników, jak również klientów. Duże znaczenie ma także podejmowanie działań skierowanych do szerszego kręgu odbiorców. Z pewnością stworzenie pozytywnego wizerunku firmy może przełożyć się w przyszłości na wymierne korzyści i wyniki finansowe firmy.