W dzisiejszych czasach aby sprzedać produkt klientowi docelowemu potrzebna jest odpowiednia reklama i w tej kwestii mamy bardzo dużo możliwości. Możemy zareklamować nasz produkt w telewizji, radiu, internecie ale także możemy wydrukować ulotki czy plakaty i porozklejać w często odwiedzanych miejscach w mieście. Ciekawą formą reklamy, której warto bliżej się przyjrzeć jest reklama na autobusach. Dlaczego akurat na taką formę reklamy powinniśmy się zdecydować? Reklama na autobusach może być bardzo duża przez co będzie łatwo rzucała się w oczy, dodatkowo będzie dobrze widoczna dla kierowców stojących w korkach czy pieszych, którzy czekają na przyjazd autobusu. Co ważne i co należy podkreślić reklama na autobusach jest mobilna, porusza się po całym mieście i każdego dnia może być w innym miejscu więc jej zasięg może być bardzo duży i może trafiać do różnych grup klientów. Z wyżej wymienionych powodów reklama na autobusach może być atrakcyjniejsza i mieć przewagę nad innymi formami reklamy.