Każda funkcjonująca na rynku firma potrzebuje odpowiednich kontaktów. Dane klientów czy partnerów biznesowych można pozyskać, gdy w posiadaniu firmy znajdzie się dobra baza danych firm w Polsce. Musi być ona aktualna, wykonana w ten sposób, żeby szybko można było wyszukać dany adres firmy. Obecnie wiele jest takich propozycji, bazę sporządza się zgodnie z obowiązującym prawem, w poszanowaniu własności. Taki produkt można pozyskać łatwo, wykupuje się go na określony czas. Najkorzystniejsza dla klienta jest taka baza danych firm w Polsce, którą można kupić na parę miesięcy. Po tym czasie przestanie być ona w pełni aktualna. Wykorzystywanie jej jest w pełni legalne. Wszystkie znajdujące się w takiej bazie osoby zgodziły się na rozprowadzanie swoich danych. Bez tego produktu trudno byłoby prowadzić współczesne przedsiębiorstwo, zdobywać nowych klientów i pokonywać konkurencję. Baza to podstawowy produkt pozwala na rozkręcenie biznesu i utrzymanie się na rynku przez długi czas bez ponoszenia dodatkowych kosztów.