Geodeta musi posiadać umiejętności w zakresie różnorodnych zadań, w tym posługiwania się narzędziami geodezyjnymi, komunikowania się z klientem i przełożonymi oraz opracowywania zakresu projektu.

Geodeci są często przydzielani do oceny nieruchomości pod kątem ewentualnego zagospodarowania lub utrzymania nieruchomości. Geodezja może również odnosić się do mierzenia odległości między punktami geograficznymi za pomocą instrumentów, takich jak pręt geodezyjny lub taśma miernicza.

Rola geodety jest wieloaspektowa i obejmuje kilka różnych umiejętności. Wykorzystują narzędzia geodezyjne do wielu celów w projektach, takich jak określanie nachylenia terenu lub elewacji terenu oraz obliczanie odległości między punktami na lądzie. Najczęstsze zadania to przygotowywanie planów, inwentaryzacja budynków i dróg, wykonywanie inwentaryzacji nieruchomości pod zabudowę, a także pomiar odległości między punktami w miastach, na terenach budowlanych i na poligonach wojskowych.

Oprócz tego, geodeci mogą również przeprowadzać pomiary dla celów kartograficznych, aby uwzględnić zmiany w terenie na mapach. Służą one również do kontrolowania jakości pomiarów podczas procesu inwentaryzacji nieruchomości oraz identyfikacji obszarów o podwyższonym ryzyku, takich jak obszary podtopieniowe.

Wreszcie, geodeci mogą pracować z klientami indywidualnymi lub przedsiębiorstwami w celu ustalenia odpowiedniej lokalizacji dla nowych nieruchomości lub obiektów budowlanych. Mogą oni również pomagać w identyfikacji problemów związanych ze stanem istniejących nieruchomości, takich jak zagrożenia eksploatacji lub problemy związane z bezpieczeństwem.

Pomiary geodezyjne są coraz częściej wykonywane przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii, takich jak skaning laserowy (laser scanning) i fotogrametria (fotogrammetry). W przeszłości pomiary wymagały dużo czasu i były bardzo kosztowne, ale dzięki tym nowym narzędziom geodeci mogą pracować szybciej i efektywniej.