Pisanie prac dyplomowych z zakresu bezpieczeństwa wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jest to bardzo szeroki zakres wiedzy, ponieważ dotyczy wielu różnych dziedzin nauki. Bezpieczeństwo może być związane z obroną państwa, pracą policji, czy też zabezpieczeniem domu przed włamaniami. To dziedzina, którą zajmuje się administracja, politologia, socjologia, ekonomia, a także pedagogika czy filozofia. Warto więc przyjrzeć się wyzwaniom, które można napotkać w czasie pisania pracy dyplomowej z tego zakresu.

Pisanie prac. Wybór odpowiedniego promotora i tematu pracy

Istotną decyzją jest wybór tematu pracy. Warto unikać zbyt popularnych tematów (wówczas rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia przypadkowego plagiatu), ale dobrze jest dobrać go zgodnie z własnymi zainteresowaniami. W przypadku braku skonkretyzowanego tematu, dobry promotor powinien naprowadzić na rozwiązanie. W sytuacji konieczności prowadzenia badań należy zastanowić się również nad tym czy wybrany temat będzie sprzyjał ich realizacji.

Bezpieczeństwo to specyficzna dziedzina wiedzy i często wymaga dostępu do specjalistycznych dokumentów albo aktualnych danych. Z tego też powodu temat pracy powinien być przemyślany kilka razy. Jeszcze przed rozpoczęciem pisania warto zrobić odpowiednie rozeznanie w zakresie dostępu do odpowiednich źródeł bibliograficznych.

Ogólny lub zbyt szczegółowy temat

Wybór tematu jest bardzo ważny, co zostało wskazane już w poprzednim punkcie. Zbyt ogólny temat sprawia, że ciężko dookreślić, co powinno znaleźć się w poszczególnych rozdziałach. Niekiedy zbyt szeroki temat powoduje, że praca może nie zmieścić się we wskazanym przez uczelnię limicie stron. Jednocześnie też dużym problemem może być zbyt szczegółowy temat. W takiej sytuacji trudności mogą pojawić się w przypadku szukania odpowiednich materiałów bibliograficznych. Warto więc poprosić o pomoc doświadczonego promotora. Warto tez pamiętać o tym, że przygotowany spis treści może ulegać niewielkim modyfikacjom w czasie procesu powstawania pracy dyplomowej.

Uzyskanie dostępu do niezbędnych źródeł i literatury

Kolejnym wyzwaniem w pisaniu pracy dyplomowej jest dostęp do odpowiednich źródeł bibliograficznych. Warto zweryfikować to jeszcze przed wyborem tematu. Można to zrobić chociażby korzystając z katalogu biblioteki uniwersyteckiej. W przypadku dziedziny nauki, jaką jest bezpieczeństwo, niekiedy sama literatura nie wystarczy, aby napisać pracę. Konieczne są odpowiednie akta prawne albo dokumenty, które może udostępnić konkretne przedsiębiorstwo. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu pisania dobrze sprawdzić, czy istnieje taka możliwość.

Czasami konieczne są odpowiednie statystyki albo sprawozdania poszczególnych członków zarządu. Z tego powodu w przypadku konieczności przeprowadzenia badań, warto już na początkowym etapie określić czy będzie to wykonalne. Problemem jest również zbyt duża ilość wiadomości i danych. Istnieją zagadnienia, które opisane zostały w ogromnej ilości książek czy czasopism. Wówczas warto zawęzić zakres poszukiwań albo skupić się na tych nowszych pozycjach. W niektórych przypadkach można też porównać, na przykład terminologię z dwóch albo trzech źródeł.

Konieczność przeprowadzenia badań w pisaniu prac

Wyzwaniem w pisaniu pracy dyplomowej z zakresu bezpieczeństwa może okazać się także konieczność przeprowadzenia badań. Jest to wyzwanie, ponieważ dla wielu studentów bywa to pierwszy raz, gdy spotykają się z taką formą pracy. Kluczowe jest, aby promotor wytłumaczył sposób postepowania i pomógł określić problem, cel oraz przedmiot badań, a w późniejszym czasie także metodologię. Już na etapie wyboru tematu warto zastanowić się nad tym, czy dane badania będą możliwe i łatwe do realizacji. W przypadku dziedziny wiedzy, jaką stanowi bezpieczeństwo, nie zawsze jest to takie oczywiste. Przykładowo trudne może okazać się przeprowadzenie wywiadu z Ministrem Obrony Narodowej, ale za to analiza wydanych przez niego dokumentów może być zadaniem o wiele bardziej realnym do wykonania.

Pisanie prac. Antyplagiat

Antyplagiat spędza sen z powiek wielu studentom oraz studentkom. Warto więc poznać kilka sposobów, dzięki którym możliwe będzie uniknięcie kłopotów, jakie może nam sprawić. Przede wszystkim warto rozważyć wybór mniej popularnego tematu. Bardzo ważne jest to, aby korzystać z dużej ilości źródeł bibliograficznych i dodawać raczej więcej, niż mniej przypisów. Oznaczać należy każdy cytat i zdjęcie. Warto też zapoznać się z zasadami cytowania i pamiętać o tym, aby cytaty nie stanowiły większości pracy. Ponadto warto rozważyć wybór pracy badawczej zamiast teoretycznej, gdyż z założenia jest to praca, w której większy wkład ma autor.

Bezpieczeństwo jest niezwykle szerokim obszarem, a pisanie prac z jego zakresu jest obecnie bardzo popularne. Pisząc prace w tym temacie, należy wiedzieć, że przed autorem pracy będzie stało wiele wyzwań, którym trzeba będzie sprostać.

Reasumując, pisanie prac dyplomowych z bezpieczeństwa wiąże się zarówno ze specyfiką tej dziedziny, i jak i z wyzwaniami występującymi też w przypadku innych kierunków. Bardzo ważna jest właściwa organizacja pracy, odpowiednie jej zaplanowanie, dobór właściwej literatury, metod i technik badawczych oraz współpraca z promotorem. Pozwoli to na uniknięcie wielu problemów tuż przed obroną pracy.

W Internecie można znaleźć wiele poradników, które będą pomocne na każdym etapie tworzenia pracy dyplomowej z bezpieczeństwa. Ciekawą bibliotekę tego typu pomocy naukowych, w dodatku dostępną nieodpłatnie, udostępnia serwis Cyper-promotor.pl. Warto zapisać się na newsletter i skorzystać z tej darmowej pomocy, gdyż serwis udostępnia odpowiednie materiały cyklicznie, dostosowując ich zakres i tematykę do tego, co w danym okresie roku akademickiego powinien robić student, przygotowujący się do obrony pracy dyplomowej.