Prawie wszyscy producenci drukarek udostępniają swoim klientom infolinię wsparcia, ale operatorzy telefoniczni mogą nie być w stanie pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu. Dlatego najlepiej jest poszukać swojego problemu w Internecie i zastosować się do zawartych tam wskazówek. Jeśli nadal masz problemy, są szanse, że inni ludzie też je mieli i zamieścili instrukcje, jak je rozwiązać.

W przypadku, gdy nie ma żadnych pomocnych blogów, lub jeśli uważasz, że samodzielna naprawa jest tańsza niż wezwanie pomocy technicznej, oto kilka podstawowych instrukcji dotyczących naprawy typowych problemów z drukarką:

Sprawdź połączenie kablowe między komputerem a drukarką. Jeśli masz komputer Mac, sprawdź oba końce przewodu i upewnij się, że są szczelnie połączone. Jeśli masz komputer PC, sprawdź port w komputerze, do którego podłącza się przewód.

Jeśli to nie jest twój problem, spróbuj odłączyć wszystko i usunąć wszystkie wkłady atramentowe z drukarki. Poczekaj kilka minut, a następnie podłącz wszystko z powrotem i wymień wszystkie wkłady. Drukarki często wyświetlają komunikat o błędzie po pierwszym włączeniu, który informuje o tym, co wymaga naprawy.

Jeśli nic nie pojawi się na ekranie po wymianie wkładów atramentowych, spróbuj nacisnąć “Power” dwa razy, aby zresetować drukarkę z powrotem do ustawień domyślnych. Więcej o drukarkach i druku znajdziesz na stronie https://printure.pl/ .