Uprawnienia budowlane, to po prostu oficjalny dokument, który jasno potwierdza ze dana osoba ma kwalifikacje zawodowe do tego, aby kierować różnego rodzaju pracami w danej specjalności budowlanej. Niestety bardzo ciężko jest uzyskać takie uprawnienia budowlane, ponieważ musimy zdać odpowiedni egzamin, który następuje w formie pisemnej oraz ustnej. Niestety jedynie nieliczni mogą pochwalić się tym właśnie dokumentem, ponieważ niestety nie każda osoba może być dopuszczona do takiego właśnie egzaminu. Dlatego też, warto wiedzieć jak możemy zdobyć tego typu uprawnienia.

Uprawnienia budowlane i ich rodzaje

Generalnie rzecz biorąc możemy wyróżnić uprawnienia budowlane do projektowania, jak również do kierowania różnego rodzaju pracami budowlanymi. Warto wspomnieć o tym, że istnieje możliwość aby uzyskać uprawnienia zarówno w zakresie projektowania, jak również do kierowania pracami budowlanymi. Uprawnienia te mogą być przyznane bez ograniczeń, bądź też w ograniczonym zakresie, a wszystko to zależy od tego jakie mamy wykształcenie. Możemy uzyskać uprawnienia w wybranej przez siebie specjalności, a do wyboru mamy specjalność konstrukcyjno – budowlaną, architektoniczną, jak również inżynieryjną, do której zalicza się specjalność wyburzeniowa, drogowa i kolejowa, jak również specjalność instalacyjna w zakresie instalacji, sieci oraz urządzeń.