Zastanawiając się nad zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury dla naszych usług sieciowych musimy wziąć pod uwagę nie tylko wydajność i moc obliczeniową serwerów ale także i rachunek ekonomiczny. W praktyce najczęściej przedsiębiorcy decydują się jednak na serwer w chmurze w miejsce utrzymywania własnej serwerowni. Wynika to oczywiście z szeregu różnych przesłanek.

Dlatego warto zainwestować w chmurę?

Przeniesienie większości naszych plików czy danych do chmury wiąże się oczywiście z koniecznością zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla naszych plików i dokumentów. W praktyce jednak serwer w chmurze https://vmgen.pl/ zazwyczaj okazuje się dużo pewniejszym i dużo bardziej solidnym rozwiązaniem w stosunku do utrzymywania własnej serwerowni lub zakupu własnego serwera plików.

Dlaczego warto zdecydować się na cloud hosting?

Istnieje oczywiście bardzo wiele usług hostingowych polegających na utrzymywaniu danych klientów w wydzielonym w chmurze środowisku. Ma to oczywiście uzasadnienie ekonomiczne. Jednocześnie jednak możliwość replikacji danych pomiędzy wszystkie serwery wchodzące w skład danej chmury pozwala na znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich danych.

Kopie bezpieczeństwa a chmura.

Przechowywanie danych w chmurze nie zwalnia nas oczywiście z obowiązku wykonywania we własnym zakresie kopii bezpieczeństwa wszystkich plików i dokumentów, które uznajemy za warte przechowywania. W takiej sytuacji kopia zapasowa potrafi zapewnić nam możliwość odzyskania danych w sytuacji gdyby z jakich powodów doszło do uszkodzenia plików lub serwera.