Dostawa i płatności

Sklepu internetowego KOMPUTIK.PL

1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
1.2. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 
1.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 
1.3.1. Przesyłka elektroniczna na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia.
 
1.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 
1.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
WhatsApp Chat
Wyślij przez WhatsApp
Przewiń do góry