Ubezpieczenie D&O, inaczej znane jako ubezpieczenie osób piastujących stanowiska zarządcze w firmach jest jednym z podstawowych produktów ubezpieczeniowych, które funkcjonują w obszarze biznesu na zachodzie. Na szczęście również w Polsce tego typu zabezpieczenie zyskuje na popularności, co z pewnością stanowi dodatkowy powód do otwarcia spółdzielni, stowarzyszenia lub założenia spółki regulowanej przez kodeks handlowy. Kogo chroni ubezpieczenie D&O? Jaki jest zakres ubezpieczenia i gdzie można wykupić tego typu ubezpieczenie?

Kto może być objęty ochroną ubezpieczenia D&O?

Ubezpieczenie Directors & Officers jest produktem, w który powinna wyposażyć się każda firma działająca według zasad kodeksu spółek handlowych, ale również fundacja, stowarzyszenie lub spółdzielnia. W przypadku wykupienia ubezpieczenia ochroną objęci są nie tylko właściciele spółki, ale też wszyscy członkowie rady nadzorczej, członkowie zarządu, a także tak ważne stanowiska, jak prokurent czy księgowy. Co więcej, ubezpieczenie umożliwia również zabezpieczenie współmałżonków oraz osoby, które w przyszłości zostaną beneficjentami spadku sprawujące zarządcze stanowisko w firmie.

Jaki jest zakres ubezpieczenia D&O

Głównym przedmiotem ubezpieczenia D&O jest ochrona finansowa na wypadek szkód, które w toku sprawowania obowiązków może popełnić członek kadry zarządzającej spółką. Przykładem może być wypłata odszkodowania w związku z opłatami sądowymi oraz pomocy prawnej, którą firma może wykorzystywać w postępowaniach cywilnych, administracyjnych czy skarbowych. W zależności od zakresu wybranego ubezpieczenia pomoc prawna może być również jednym z atutów, jakie zyskuje firma, decydując się na ubezpieczenie D&O. W wielu przypadkach regulowanych prawem prezesi firm odpowiadają nie tylko kapitałem wniesionym, ale całym swoim majątkiem za potencjalne straty i zobowiązania. Ubezpieczenie D&O będzie w takim wypadku stanowiło ochronę majątku naszego i całej rodziny.

Gdzie można kupić ubezpieczenie D&O?

W obecnych czasach wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferują tego typu ubezpieczenie. W związku z tym mamo duże pole do porównania ofert ubezpieczycieli i wyboru takiego wariantu, który jest dopasowany do naszych potrzeb.